Türkçe

Sunuş bölümü aslında isimlendirme veya tanıtma bölümü diye de adlan-
dırılabilir. Bu bölümde isimlendirmeler ve öğretmenin yönlendirmesiyle ya-
pılan keşifler ile öğrenciden öğretilen bilgilerin bilinçli bir şekilde keşfe-
dilmesi ve tanımlanması istenir. Bu bölüm dersin çok kısa bir bölümünü
oluşturur fakat iyi bir öğrenme gerçekleşebilmesi için bu bölüme çok iyi bir
şekilde hazırlanılması gerekir.

Azerice

Təqdimat hissəsi həqiqətən adlandırma və ya giriş hissəsi adlandırıla bilər
. Bu hissədə
şagirdlərdən öyrədilmiş məlumatları müəllimin rəhbərliyi Altında edilən adlar və kəşflər ilə bilərəkdən kəşf
etmələri və müəyyənləşdirmələri istənilir. Bu bölmə kursun çox qısa bir hissəsidir
, lakin yaxşı bir öyrənmənin reallaşması üçün bu bölmə çox yaxşı
hazırlanmalıdır.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Türkçe
Azerice
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle